Kim jesteśmy?

Jesteśmy Prawedą, Nurtem, Powracającą Ideą, Komornikiem i Rodziną przede wszystkim i wszystkiemu, szczególnie tym, którzy mają ochotę doświadczyć przygody życia i przebudzenia tego Świata, z nowymi już wartościami, czyli tymi o których jako ludzie zapomnieliśmy.

Odgrzebujemy prawdziwe podłoże, na którym oparta jest Polska i Świat. Do prawideł i dokumentów Naszej wspólnej historii, dodajemy do tego na ten moment ok 30 programów życia. Programy te zmieniają rzeczywistość na nową, piękniejszą i pełną prawdy i zrozumienia oraz uczuć, tych prawdziwych jakie oby znamy jako dzieci.

Jednoczymy ludzi i budzimy w Nich patriotyzm, honor, pomaganie sobie wzajemne, transformujemy istniejące dysfunkcje w społeczeństwie, przedsiębiorczości, a w między czasie zapraszamy wszystkich ze swoimi projektami, z energią do pomagania.

Wszystkie działania realizujemy pod ideą / parasolem / domem i trampoliną pn. Rodzina Życia – wszystkich ludzi, którzy chcą sobie i innym to życie oddawać

Nasz kraj i ten cały Świat, na pokładzie którego są także takie same osoby jak my, które chcą w końcu marzyć, decydować o sobie i swoich dzieciach, którym nikt nie ma prawa zabijać lub poddawać eutanazji bliskich.

Nie ma na to zgody. Polacy mają o wiele bogatszą historię, państwa korporacyjne nigdy nas nie interesowały, dla Polaków liczył się honor i Praweda, która wytyczała prawidłowy kierunek.

Polacy to istoty ze specyficzną energią, której nawet zabory nie zdołały zniszczyć. Lachici byli podstawą budowania się krajów europejskich, to łączy nas z innymi krajami, jednak słowo Lach znaczy dużo więcej dla innych narodów, choć my Polacy sami o tym nie wiemy 🙂.

Są takie słowa w j. polskim, które przeczą pierwotnemu językowi, bo zostały wprowadzone sztucznie np. słowo „bezpiecznie” (czyli bez Pieczy = Opieki).

Cześć Bracie / Siostro,

Cześć (czyli najwyższa Sława)


Хто ми?

Ми – істина, течія, ідея, яка знову повернулася, ми перш за все сім’я, а особливо ті, хто прагне відчути пригоди життя і пробудження цього світу, який вже набув нові цінності, тобто ті, про які ми вже давно забули.

Ми будуємо справжній фундамент, на якому базується увесь світ. На цей момент до правил і документів нашої спільної історії додаємо близько 30 програм, які пов’язані з життям. Ці програми змінюють нашу реальність на нову, більш гармонійну, наповнену правдою, розумінням та справжніми почуттями, які ми відчували бувши малечею.

Ми об’єднуємо людей пробуджуючи патріотизм, честь та взаємодопомогу в їх серцях. Трансформуємо дисфункції, які вкоренились в суспільстві й підприємництві. Водночас хочемо запросити вас зі своїми ідеями, допомагати іншим.

Всі дії, які реалізуємо під назвою Родина Життя – для людей, які прагнуть\готові подарувати собі та іншим справжнє життя.

Наша країна і весь світ, на палубі якого знаходяться звичайні люди, такі як ми, вони теж хочуть мріяти, приймати рішення за своє майбутнє та майбутнє своїх дітей, яких ніхто не має права кривдити.

Ми маємо дуже багату і глибшу історію, проте ми ніколи не цікавилися корпоративними державами. Для нашого народу завжди була важлива правда і честь, які задавали правильний нам слушний напрямок.

Лахіти були джерелом нашої незламної енергії, основою для побудови європейських країн, це все пов’язує нас з іншими країнами, варто тільки усвідомити це. Між іншим, слово Лах означає для інших культур набагато більше, чим ми можемо собі уявити🙂.

У польській мові існують слова, які суперечать оригінальному сенсу цього слова, адже були вони введені штучно. Наприклад слово „bezpieczny” (тобто bez Pieczy = Opieki).

Cześć Брате / Сестро,

 

Cześć (тобто, найвища слава)